Železničná preprava z Číny

Naša firma pravidelne organizuje zberné a celokontajnerové železničné prepravy z Číny. V súčastnosti máme serviz z troch miest,  do ktorého okruhu patria tie najdôležitejšie prístavy a letiska, odkiaľ veľká časť tovaru z Európského importu prichádza, tak skoro všetké Činské tovarňanské mesto môžeme obslúžiť.

Túto formu prepravy doporučujeme hlavne pre tých naších partnerom, ktorým námorná preprava je veľmi pomalá a do rozpočtu sa im zmestí aj vyššý prepravný náklad. Priemerné náklady železničnej prepravy je medzi leteckým a námorných čo sa týka ceny prepravy ako aj dľžka tranzitného času. (cca. 20,24 dní).

 

Odoslať dopyt