Cestná preprava

Rovnako pomáhame naším zákazníkom pri organizovaní medzinárodnej a národnej rovnako, nech ide o prepravu exportnú alebo importnú.

Podľa nároku nášho poverujúceho sa zaoberáme organizáciou prepravy nákladov kompletnými (FTL) a zbernými (LTL). Od prijímania tovaru až po vyskladnenie tovaru vždy vyrozumijeme nášho zákazníka, respektívne v priebehu prepravy dochvilné informácie o stave prepravovaného tovaru. Vaše cestné náklady s krátkým tranzitným časom dostaneme na miesto určenia.

Odoslať dopyt

 

Kompletné náklady (FTL)

Od jedno paletového furgonu do štyridsať paletového kamiónového návesu vieme organizovať prepravu. Respektívne máme k dispozícii špeciálne prepravné prostriedky, ako napr.: walkingfloor, kipper, cisternové návesy, a vieme ich aj organizovať pri preprave.

 Odoslať dopyt

 

Čiastkove respektívne zberné náklady (LTL)

 

Váš menší náklad umiestníme inými nákladmi na dopravnom prostriedku, tak zabezpečujúc pre Vás, aby Váš náklad sa dostal čím lacnejšie na konečnú stanicu.

 

Odoslať dopyt