Pomôc pri medzinárodného obchodu

Menej skúsené firmy v rámci medzinárodnom obchode sa stretávajú nepočetnými prekazkami pri realizácií exportu / importu, ktoré my ľahko zvládneme. Činnosť nášho partnera na hoci ktorom bode vo svete dopredu vieme odkontrolovať i tak, že náš partner daného štátu osobne navštívy sídlo, pobočku, objekt výrobu, továrňu atď. preskúmateľnej firmy.

V obdobi objednávania v medzinárodnom obchode je potrebné čím skôr objasniť kto znáša prepravné a poistné náklady v prípade aké je rozdelenie medzi predávajúcim a kupujúcim. Poveritelia aj v tom môžu si spolahnúť na nás, ale i pri vzniku nepredvídaných dodatočne objavujúcích technických otázok sme Vám k dispozícii, a vyriešíme problem. A nakoniec, ale nie v poslednom rade, vieme pre svoje klienty zabezpečiť zahranično-obchodné zastúpenie, nakoľko  by to narokovali.